Neox analys rankar bolag

Neox analyserar och utvärderar varje dag 1 500 större börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån kvalitet, pris och rörelse skapar Neox en rankinglista med 40-talet köpvärda bolag. Den stäms av mot kundens preferenser och kundens portföljs skapas.

Vår trestegsanalys

I vår förvaltning tänker vi mycket som ikonen Warren Buffett. Men vi arbetar med datorer, för att kunna analysera bredare och djupare. Varje dag analyseras 282 parametrar för över tusen bolag. För varje bolag är bedöms varje parameter på ett unikt sätt. Totalt analyserar vi varje dag 6 miljoner datapunkter.

Vårt första analyssteg är att söka efter kvalitet. Bolagen måste visa på uthålliga resultat. De ska ha många starka år i ryggen och tillhöra några av de främsta i sina branscher.

Andra analyssteget är att granska pris. Vi fastslår ett rimligt pris på lång sikt, för varje unikt bolag. Är dagspriset förmånligt så kan bolaget gå vidare till sista granskningen.

Tredje analyssteget är att ta fram de aktier som har en rörelse – som visar ett momentum eller köptillfälle. Ett bolag kan ju vara lovande och intressant, men också stå stilla i värdering under långa tider.

Varje dag upprepar vi analysen av tusentals bolag. Varje kvartal genomför vi dessutom en omräkning av analysmodellen för varje bolag för att anpassa oss till en verklighet under ständig förändring.