Stadigt bättre portföljer

Våra innehav är samtidigt påtagligt långsiktiga. Vi byter sällan innehav. Vi behåller bolagen gärna i 5-6 år. Ofta längre. För kvalitet visar sig hålla i längden och de slår börsen.

Neox arbetar utifrån tre basportföljer. Europa, Norden och USA. I snitt innehåller portföljerna 20 bolag. Det är den optimala bredden, det visar våra analyser. Skulle vi utöka portföljerna med fler bolag skulle avkastningen bli sämre.

Portföljerna innehåller sedan en stor bredd av branscher. Fokus är stora bolag, för att öka stabilitet och underlätta handel.

Utifrån dem kan varje kund sedan bygga sin egen portfölj med Neox. Där du själv väljer branscher att passa den andel fastigheter, energi eller beroende på hur du vill prioritera din Neox-portfölj.