Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Stabilt bättre än börsen

Våra rådgivnings-portföljer har sedan start givit betydligt bättre avkastning än marknaden. Det visar våra 5 år av rådgivande förvaltning.

Den annualiserade avkastningen för vår standard Europastrategi ligger mellan 15% och 19% beroende på grundstrategi. Skillnader i strategi kan vara diversifieringsgrad och grad av exponering till enskilda företag i strategin men också exkludering av vissa branscher. Beta varierar mellan 0.60 och 0.85 medan standardavvikelsen normalt är i linje med underliggande benchmark.

Vår rådgivande förvaltning har varje år i snitt avkastat betydligt bättre än marknaden. Samtidigt som värdet i våra portföljer växer mer stabilt.