Investeringsförvaltning

Neox Capital kombinerar banbrytande grundläggande matematisk och statistisk analys för att öka noggrannheten i investeringsbeslut. Denna strategi har resulterat i överlägsen riskjusterad avkastning för våra kunder de senaste 5 åren.

Vi har flyttat hela analysavdelningen till datorer och tagit bort känslomässiga beslut med nya matematiska metoder. Vi lägger inga känslor, subjektivitet eller optimism i valen – inga åsikter bara data. Datorerna analyserar utifrån kvalitet, pris och rörelse.

Vår investeringsstrategi är långsiktig, och även om vi analyserar varje dag så handlar vi och byter aktier förvånansvärt sällan.

Standard eller skräddarsydda rådgivnings-portföljer som förvaltas på din egen depå, det innebär fullständig transparens.

Neox rådgivande förvaltning är fullständigt säker. Neox har ingen tillgång till din depå, det enda vi kan göra är att rådge vilka företags aktier som ska ingå i portföljen.

Det finns flera sätt en investerare kan dra nytta av vår expertis och systematiska process. Vi erbjuder både standardiserade och skräddarsydda produkter och tjänster i Europeiska och Amerikanska aktier.

Våra produkter och tjänster

Diskretionär förvaltning

Vi kommer att erbjuda diskretionär förvaltning under 3e kvartalet 2020.

Fonder

Vi kommer att erbjuda fonder i framtiden.

Rådgivning

Fullt anpassad aktieinvesteringsstrategi baserad på vår unika modell för att passa in i en befintlig portfölj eller investeringsprocess.

Certifikat

Vi erbjuder skräddarsydda certifikat och standardcertifikat. Certifikat har sin egen lSlN-kod och listas vid utbyte i Europa vid behov.

Investeringsrådgivning

Här använder vi hela eller delar av vår investeringsprocess för att passa kundens specifika behov och önskemål.

Investeraren väljer vilka marknader att investera i, om vissa sektorer eller län ska undvikas, hur vi ska hantera valutarisk, etc.

Detta kan beslutas av investeraren ensam eller vi kan hjälpa till att bedöma hur olika val påverkar investerarnas befintliga portfölj.

Skräddarsydda portföljer

  • Tjänster erbjuds privatpersoner och institutionella investerare med högt investeringsbehov
  • Kundportföljer förvaras i kundens egen depåbank
  • Inget behov av att byta bank eller överföra tillgångar
  • Helt transparent
  • Den datoriserade analysen via vår unika process NIMS görs dagligen
  • Eventuella ändringar och omfördelningar kommer att skickas till kunden och kundens depåbank

Rörelse

Hitta företag med bättre rörelse än sina jämförelsebolag.

Värdering/Pris

Värdering/Prissätta undervärderade företag.

Kvalitet

Hitta företag med hög kvalitet som kvalificerar sig att ingå I en portfölj.

Certifikat kan ställas ut på kundanpassad bas. Exempelvis kan en marknadssäkrad strategi där Neox alfa isoleras via en portfölj av aktier i kombination med en kort index future 1: 1, eller automatiskt FX-säkrad portfölj, etc. Detta kan göras från 1-2 miljoner euro beroende på strategi.

Ett certifikat kan skräddarsys med en bank eller på SPV som emmittent. Certifikatet kommer att ha sin egen ISIN-kod och kan vid behov listas på börs i Europa.

Funktioner

  • Mindre administration
  • Kostnadseffektiv
  • Flexibel och anpassningsbar

Neox Capital kommer att erbjuda diskretionär förvalning med begränsad fullmakt under 2020.