Investeringsrådgivning

Här använder vi hela eller delar av vår investeringsprocess för att passa kundens specifika behov och önskemål.

Investeraren väljer vilka marknader att investera i, om vissa sektorer eller län ska undvikas, hur vi ska hantera valutarisk, etc.

Detta kan beslutas av investeraren ensam eller vi kan hjälpa till att bedöma hur olika val påverkar investerarnas befintliga portfölj.

Skräddarsydda portföljer

  • Tjänster erbjuds privatpersoner och institutionella investerare med högt investeringsbehov
  • Kundportföljer förvaras i kundens egen depåbank
  • Inget behov av att byta bank eller överföra tillgångar
  • Helt transparent
  • Den datoriserade analysen via vår unika process NIMS görs dagligen
  • Eventuella ändringar och omfördelningar kommer att skickas till kunden och kundens depåbank

Rörelse

Hitta företag med bättre rörelse än sina jämförelsebolag.

Värdering/Pris

Värdering/Prissätta undervärderade företag.

Kvalitet

Hitta företag med hög kvalitet som kvalificerar sig att ingå I en portfölj.