Neox Capital kommer att erbjuda diskretionär förvalning med begränsad fullmakt under 2020.