Certifikat kan ställas ut på kundanpassad bas. Exempelvis kan en marknadssäkrad strategi där Neox alfa isoleras via en portfölj av aktier i kombination med en kort index future 1: 1, eller automatiskt FX-säkrad portfölj, etc. Detta kan göras från 1-2 miljoner euro beroende på strategi.

Ett certifikat kan skräddarsys med en bank eller på SPV som emmittent. Certifikatet kommer att ha sin egen ISIN-kod och kan vid behov listas på börs i Europa.

Funktioner

  • Mindre administration
  • Kostnadseffektiv
  • Flexibel och anpassningsbar