Neox analys rankar bolag

Neox Capital analyserar varje dag 1 500 större börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån kvalitet, pris och rörelse skapar vi en rankinglista med 60-talet köpvärda bolag. Den stäms av med kundens preferenser och kundens portföljs skapas.

En dynamisk modell

Stabilt bättre än börsen, kan låta magstarkt. Hur kan vi vara så exakta och säkra på så höga förväntningar? Siffrorna visar det.

Vi har jobbat utifrån samma modeller och grundtanke sedan vi började utvecklingen av vår investeringsmodell 2008. Vi lägger inga känslor, ingen oro eller optimism i valen. Vi låter datorer utifrån våra modeller analysera stora mängder färska siffror varje dag.

Resultatet blir våra rådgivnings-portföljer med fokus på kvalitet, till rätt pris och vid rätt köptillfälle.

Stadigt bättre portföljer

Våra innehav är samtidigt påtagligt långsiktiga. Vi byter sällan innehav. Vi behåller bolagen gärna i 5-6 år. Ofta längre. För kvalitet visar sig hålla i längden och de slår börsen.

Neox arbetar utifrån tre basstrategier. Europa, Norden och Europa/USA. I snitt innehåller portföljerna 20 bolag. Det är den optimala bredden, det visar våra analyser. Skulle vi utöka portföljerna med fler bolag skulle avkastningen bli sämre.

Portföljerna innehåller sedan en stor bredd av branscher. Fokus är stora bolag, för att öka stabilitet och underlätta handel.

Utifrån dem kan varje kund sedan bygga sin egen portfölj med Neox. Där du själv väljer branscher att passa den andel fastigheter, energi eller beroende på hur du vill prioritera din Neox-portfölj.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

På kundens egna konto

A) Neox meddelar aktuella allokeringar löpande, direkt till kunden eller kundens förvaltare.

B) Varje portföljkund har sin Neox-portfölj med sina aktier hos sin bank, på ett separat konto.

C) Neox ansvarar för den löpande utvärderingen.

Kunden ser alltid allt

Din Neox-portfölj har du direkt på ditt eget konto, hos din bank eller förvaltare. För att du ska ha full insyn, varje sekund och varje dag.

Ändringarna i portföljen meddelar vi dig och din förvaltare med en köp- och säljlista och tydliga handlar-instruktioner. I snitt byter vi två till fem av 20 aktier per år.

Vår personliga service erbjuder vi till våra kunder som investerar större belopp. För andra sparare och investerare  erbjuder vi andra lösningar.

Neox analys rankar bolag

Neox analyserar och utvärderar varje dag 1 500 större börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån kvalitet, pris och rörelse skapar Neox en rankinglista med 40-talet köpvärda bolag. Den stäms av mot kundens preferenser och kundens portföljs skapas.

Vår trestegsanalys

I vår rådgivande förvaltning tänker vi mycket som ikonen Warren Buffett. Men vi arbetar med datorer, för att kunna analysera bredare och djupare. Varje dag analyseras hundratals fundamentala parametrar för över tusen bolag. För varje bolag är bedöms varje parameter på ett unikt sätt.

Vårt första analyssteg är att söka efter kvalitet. Bolagen måste visa på uthålliga resultat. De ska ha många starka år i ryggen och tillhöra några av de främsta i sina branscher.

Andra analyssteget är att granska pris. Vi fastslår ett rimligt pris på lång sikt, för varje unikt bolag. Är dagspriset förmånligt så kan bolaget gå vidare till sista granskningen.

Tredje analyssteget är att ta fram de aktier som har en rörelse – som visar ett momentum eller köptillfälle. Ett bolag kan ju vara lovande och intressant, men också stå stilla i värdering under långa tider.

Varje dag upprepar vi analysen av tusentals bolag. Varje kvartal genomför vi dessutom en omräkning av analysmodellen för varje bolag för att anpassa oss till en verklighet under ständig förändring.

Neox analys och kundrelation:

A)  Vi analyserar/utvärderar dagligen alla större börsnoterade bolag i Europa och USA. Utifrån hundratals fundamentala parametrar per bolag väljer NIMS (Neox Investment Management System) ut de mest köpvärda företagen, baserat på  kvalitet, pris och rörelse.

B) Varje portföljkund har sin Neox-portfölj med sina aktier hos sin depåbank. Gärna på ett särskilt konto, för att löpande utvärdera portföljen. C) Neox ansvarar sedan för den löpande förvaltningen.

Nöjda kunder

Våra rådgivnings-portföljer uppvisar en jämn och stark avkastning oavsett region, bransch och tidsperiod.

Dessutom uppvisar vi en särskilt stark avkastning när börsen är svag. Under sådana marknadssituationer är överavkastningen större än under starkt stigande marknader.

Den annualiserade avkastningen de senaste 5 åren ligger mellan 16 och 19% beroende på strategi.