På kundens egna konto

A) Neox meddelar aktuella allokeringar löpande, direkt till kunden eller kundens förvaltare.

B) Varje portföljkund har sin Neox-portfölj med sina aktier hos sin bank, på ett separat konto.

C) Neox ansvarar för den löpande utvärderingen.

Kunden ser alltid allt

Din Neox-portfölj har du direkt på ditt eget konto, hos din bank eller förvaltare. För att du ska ha full insyn, varje sekund och varje dag.

Ändringarna i portföljen meddelar vi dig och din förvaltare med en köp- och säljlista och tydliga handlar-instruktioner. I snitt byter vi två av 20 aktier per år.

Vår personliga service erbjuder vi till våra kunder som investerar mer än 25 miljoner kronor. För andra sparare och investerare  erbjuder vi andra lösningar.